E-bog online
Sjælens rejse


4


I Krebsens tegn
21/6 - 22/7

Vædderens tegn 1

Tyrens tegn 2

Tvillingernes tegn 3

Krebsens tegn 4

Løvens tegn 5

Jomfruens tegn 6

Vægtens tegn 7

Skorpionens tegn 8

Skyttens tegn 9

Stenbukkens tegn 10

Vandbærerens tegn 11

Fiskenes tegn 12

When I let go of what I am,
I become what I might be.
-- Lao Tzu

Krebsen er et vandtegn, og indgår i kardinalkorset. Krebsens tegn er det 4. tegn i dyrekredsen og symboliserer helhed, totalitet, jorden, orden, samt processen i de fire verdenshjørner, fire årstider, fire sider i firkanten, fire arme på korset. 4-tallet står for orden i fremtrædelsesformen, det statiske som modsætning til det cirkulære og dynamiske. Dette skaber 4-tallets proces, som er harmoni gennem konflikt, og som er spiren til bevidst individualitet i Verdens Sjæl.

Det kunne være fristende at anbringe ideen om at tage vare på Sjælen i den samme kategori som personlig selvudvikling, men Sjælen er ikke egoet i den gængse fortolkning indenfor populærpsykologien. Den er det uendelige dyb i et menneske, eller i et samfund, som er summen af alt det gådefulde, der i sin helhed udgør vor identitet. På samme måde som verdens øer og lande tilsyneladende på overfladen ser ud til at være adskilte fra hinanden, men under havets overflade er de alle forbundet til hinanden. Krebsen omhandler det uafhængige og selvbevidste menneske, der i sit nærvær og intimitet med sig selv og helheden, har frigjort sig fra de slaviske sociale etiketter og tro.

Sjæl manifesterer sig gennem individualitet. Sjæl skaber en global og universel følelse af fælles liv i os, og er også ansvarlig for vores dybeste følelse af individualitet og af at være enestående. Disse to - fællesskab og individualitet - følges ad. Man kan ikke få et ægte fællesskab, medmindre det består af ægte individuelle mennesker, og man kan ikke være et ægte individuelt menneske, medmindre man er dybt engageret i fællesskab.

Vores individuelle erkendelsesvej viser os vejen hjem til vores potentialer, der er sjælens økologi. Ordet økologi kommer af ordet oikos og betyder ”Hjem”. Fra Sjælens perspektiv, er økologi ikke udelukkende en jordisk videnskab, det er ”hjemmets” (hjertets) videnskab. Økologien søger at opdyrke en fornemmelse af hjem, uanset hvor vi er og i en hvilken som helst sammenhæng. Vi er Ingen-ting og al-ting, vi er ånden og vi er formen, og derfor er en sjælfuld økologi funderet på, at denne verden er vort hjem.

Det er midsommerens højtid hvor verdensmoderen kundgører sin overflod, hvor alt det der tidligere var skjult og hemmeligt, nu gavmildt vises frem. Verdensmoderen leder os til Hjertets spiritualitet, hun leder os hjem. Det er blevet sommer, og tid til at sætte farten ned og nyde nærværet.

En fugl der pipper,
en anden som skræpper,
en berigende samtale.

Træer som bevæger sig i vinden,
et tog i det fjerne,
vinden der tager til.

En god tekst der er læst,
en som spiller blid jazz,
en barnestemme som kalder.

En dag her og nu,
i sin skønhed som den er..

Det hele menneske

I Tarot henviser kortet Den hængte mand til planeten Neptun. Kortet fortæller om det unikke menneske, der har vendt alting på hovedet for at kunne se Himlen. Kortet viser en smilende mand med gyldent hår og glorie, der hænger nedad fra et levende træs grene, som er formet som et Tau-kors. Symbolikken bag er, at han tilsyneladende er blevet ofret af dem, der befinder sig på jorden, men i virkeligheden forener han ånd og materie og en hengivelse til den universelle skønhed, kærlighed og visdom.

Neptun er symbol på åbning af det sensitive hjerte ved selv at gå erkendelsesvejen. Religiøse og filosofiske ideologier kan i starten give os en illusorisk rus, måske ved at føle os ”specielt udvalgte” fra åndelig side, men på sigt bliver det en hæmning af sjælen, der skaber kaos og forvirring i sindet. For åndelige anlagte mennesker er det vigtigt at vende ”hjem” til Gud. På erkendelsesvejen opdager vi, at vi allerede er hjemme - eller med andre ord - ved at gå selverkendelsesvejen gør vi vores hjemmearbejde.

Vejen til sjæl kaldes også for Kongevejen, men det er mere end det. Det er arketypisk det indre bryllup mellem Kongen og Dronningen, forening af ånd og form. Når vi træder ind på selverkendelsesvejen frier den indre konge til sin muse, sin kilde til lykke og overflod, sin dronning om ægte - skab, der symbolsk er et JA til livets helhed. Ordet ægte definerer det uforfalskede, det autentiske, det naturlige. Ordet skab den intuitive sensitivitet og følsomhed, hvor vi er i kontakt med egen kreativitet, vi er skaberen. Vi skaber det ægte liv - ved at være ægte skabere.

Krebsens tegn er det sidste tegn i Sjælens Opus 1, der består af tegnene Vædder, Tyr, Tvilling samt Krebs. Opus 1 omhandler det unikke, den evig flydende og bevægelige grundbasis, hvor Krebsen bærer sit hus og fundament såvel i vand som på landjord. Krebsen er bevidstheden om formen og det formløse, om ånd og materie og om dualismens mysterium. Krebsen er en ny begyndelse, også kaldet Den lille forklarelse, der er klarheden over egen værdifuldhed, der ligger i at styrke og manifestere os. Styrkelsens energi er den, der forbinder os med, og udstråler vores inkarnations formål, og er essentiel for sjælsbevidsthed og hvem vi er.

Hjertets sensitivitet

Citat: At røre vandet i bølgerne -
"Bølgerne på havet kan være høje eller lave, nogle laver skum andre ikke. Bølger synes at fødes og dø. Ser man nærmere efter, opdager man, at selv om bølgerne kommer og går, så er de alle vand. Mens bølger er bundet til begreber som fødsel og død, høj og lav, er vandet frit.

Bølgen er fri i det øjeblik den erkender, at den er vand. Har du lært at røre ved vandet, er bølgernes skum af op- og nedture ikke længere vigtigt. Du kan hvile i centrum, mens alt hvirvler omkring dig."
Oversat efter -
Thich Nhat Hanh.

Krebsens tegn omhandler, at emotionel sensitivitet løftes til hjertets sensitivitet. Vi mangler det feminine aspekt af spiritualitet i dag, der er et rungende JA til livet, til nærheden, til dagligdagen, og at forvandlingen af almindelige oplevelser til sjælemateriale er af altafgørende betydning. Accept af livets forskellige faser på ”godt” og ”ondt” må udtrykkes med taknemlighed. Alle livets relationer vi havner i, er det mest powerfulde værktøj, vi har for vækst. Dette ved livets kunstner, der dypper sin egen pensel i sjæl, og maler sin egen indre natur på sit lærred. Dagligdagen er vores billede.

Månens indflydelser kan fastholde os i instinktive adfærdsmønstre, hvor vi udelukkende søger det kendte og det trygge. Det emotionelle sind adskiller os fra helheden, hvor bestemte religiøse og filosofiske ideologier bliver den eneste gældende sandhed. Månens sande natur er modergudinden, der løfter os til hjertet, og er en renselsesproces fra afhængighed til den ubesværede kærlighed. I processen ligger der også et indre opgør med de vanemæssige åndelige floskler, der kan være traumatisk, men også en åbning til den evige flydende og bevægelige bevidsthed - til den horisontale og nærende spiritualitet.

Månen er det frugtbargørende princip - vores personlighed - som med rytme i tidens kredsløb, viser os fødsels-, døds- og genopstandelsesfaser i evighedens cyklus. Modergudinden er symbolet for nærhed, og den feminine energi der blødgører vores hjerter, for at kunne række ud mod helheden. Alle vande er symboler på den Store Moder, det feminine princip for det universelle moderskød prima materie.

Et af Krebsens mange områder er hjemmet og familielivet, som et billede på nærhedens dybere proces i os selv. Dette kunne ligeså godt være i andre sammenhænge, som f.eks. på arbejdspladsen, imellem nationer - ja hvor som helst - hvor vi befinder os i sociale relationer. Vores kultur har hengivet sig til produktivitet, mobilitet, kommunikationsmidler og information, hvor dens effektivitet har mistet roen og stilheden til at kunne fordybe os i familiens sjæl. Derfor virker mange familier (og arbejdspladser) som en effektiv institution uden fordybelse, hvor vi fremmedgør os overfor hinanden. Dette kan medføre en adskilthed og ensomhed.

Nøglen til at give Sjælen det familieliv den ønsker, og til at give familielivet den Sjæl den har brug for, er ved at værdsætte poesien i det en familie er. Familielivet har til opgave, at dække vores behov for råmateriale, som er en rig kilde til at komme i kontakt med indre kvaliteter og ressourcer på. Selv om vore familier sjældent synes at være fuldkomne forbilleder for os, giver de alligevel masser af råmateriale, som vi kan indpasse i livet på en kreativ måde. Alle vores oplevelser i familien - også de der umiddelbart synes ulykkelige - har til formål at lære os om livet, og om hvem vi selv er, så vi kan leve livet videre med sjælfuld intelligens og medfølelse.

Vejen hjem -
Spiritualitetens Hjerte

The world we are experiencing today
is the result of our collective consciousness,
and if we want a new world, each of us must
start taking responsibility for helping create it.

-- Rosemary Fillmore Rhea

Vi er på ingen måde et samfund, der glider bort fra det åndelige; tværtimod er vi i en vis forstand, mere åndelige end vi behøver at være, men vi har i processen mistet Sjælens spiritualitet og derved Sjælens perspektiv på skønhed, kærlighed og visdom. Jeg har respekt for spiritualitets ”højere” niveau, der drejer sig om at udvikle en overordnet livsfilosofi, en moralsk overbevisning, en ide om hvad verden er for noget, og hvilken plads vi selv indtager i den. Jeg har alligevel viet mit liv til spiritualitets ”lavere” niveau, det at bringe sjæl ind i dagligdagen, i menneskelige relationer, da det er denne del, der har min lyst og interesse, og fordi den nederste del i den grad har været forsømt.

Mange mennesker tolker den spirituelle vej som en søgen efter ”lyset”, alt efter hvorledes de nu definerer dette ”lys”, og hvor de ofte med streng disciplin forsøger at bekæmpe ”mørket”. Jeg har selv tidligere været på denne vej, og det eneste der skete var, at ved min evige fokusering på ”lyset” og den spirituelle korrekthed, forøgede jeg blot, og gav yderligere styrke til mit ”mørke”. I sand nærværende spiritualitet, der er sjælsbaseret, er vores opgave, at bringe lys og mørke sammen i sin helhed, som ved sin accept og bevidsthed skaber transformation. Den individuelle transformation vil skabe forandringer i verden.

Vi har som menneskehed behov for en sjælsbaseret spiritualitet, der vil forene os. Vejen dertil kan være religiøst eller filosofisk. Når jeg besøger kristne kredse, taler jeg om Kristus. Hvis jeg besøger de traditionelle esoteriske kredse, taler jeg om mestre og det hvide broderskab. Hvis jeg besøger buddhistiske kredse, taler jeg om Buddha, og hvis jeg besøger psykologiske kredse, taler jeg om det ”højere jeg”. Men uanset om jeg taler om Kristus, mestre, Det hvide broderskab, Buddha eller det ”højere jeg”, taler jeg om sjæl. Jeg taler om spiritualitetens hjerte, der er sjæl.

Jeg taler om DIG og OS, for uanset hvilken religiøs eller filosofisk retning du end måtte være tilknyttet, giver de nævnte åndelige fænomener dig mulighed for, at fordybe dig i egen individuelle myte og vor fælles mytologi, hvor vi åbner op for Sjælen, og hvor Ånd og Materie forenes. Vi er skabt af mytologien, og vi har alle fænomenet Gud i vores psyke. Jeg lover, at jeg altid vil ære dig. Hvis din Gud hedder Allah - hedder Gud Allah - jeg vil aldrig påstå andet. Gud som arketype symboliserer menneskelig integritet og enhed. Hvis vi ikke udforsker vores psyke, og giver spiritualitet et individuelt udtryk, bliver ”Gud” måske vores arbejdsplads, tilbedelse af kendisser mv. - eller en åndelig sæbeopera om synd og frelse - og bevidstløst. Vores individuelle historie og den dybere transcendens åbner for Hjertets hellighed, der gør os spirituelt bevidste og nærværende.

I bogen 'Care of the Soul' skriver Thomas Moore:
“Livets sande store onde, som indgår i alle vaskeligheder, og som påvirker os individuelt og socialt, er tab af Sjæl. Når Sjælen vanrøgtes, forsvinder den ikke bare - den viser sig symptomatisk i tvangsforestillinger, forskellige former for afhængighed, vold og tab af mening, eller når vi som nation står ansigt til ansigt med en mængde truende onder. Vi fristes til at søge at isolere disse symptomer eller til at udrydde dem, det ene efter det andet, men det grundlæggende problem er, at vi har mistet vores visdom om sjælen, endog vores interesse for den.”

At skifte bevidsthed har i sin proces 7 trin, som er:

Stamme bevidsthed - Man adlyder gruppen.
Individuel bevidsthed - Man udvikler en stærkere fornemmelse for sjæl og ego.
Søgerens bevidsthed - Man drives af indre spørgsmål, og søger uafhængighed.
Intuitiv bevidsthed - Man udvikler hjertet, og bliver spirituelt bevidst.
Gruppe bevidsthed - Man tjener et højere formål og menneskeheden.
Sjælens bevidsthed - Man er formålet, dedikation til Hjertets lederskab.

God acts in history: that is, God provides ideas, methods,
and experiences intended to bring comprehension to man,
an understanding heart, a conscious life.

-- Jacob Needleman

Sjælens motto i Krebsens tegn lyder: Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg dvæler. Et oplyst hus er vores basis og fundament - vores individuelle konstitution - i sjælens evig bevægelige spiritualitet, hvor vi føler os "hjemme" uanset hvor vi befinder os på rejsen. Individualisme vil aldrig føre til isolation og følelseskulde, men altid række ud mod verden, fordi vi alle er den samme kærlighed - Vi er alle ET - i livets store overflod af mangfoldighed og muligheder.

Vædderens tegn 1, Tyrens tegn 2, Tvillingernes tegn 3, Krebsens tegn 4,
Løvens tegn 5, Jomfruens tegn 6, Vægtens tegn 7, Skorpionens tegn 8,
Skyttens tegn 9, Stenbukkens tegn 10, Vandbærerens tegn 11, Fiskenes tegn 12.


Til toppen Til toppen af siden

Næste side : I Løvens tegnInstitut for Sjælens psykologi
© 2008 The Soul.dk